Gizlilik Poliçesi

Gizlilik Poliçesi

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

Bilgilerin Kullanılması ve Korunması

Akka Hotels, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, soy isim, yaş, e-posta, telefon vb...) sizlerden talep etmektedir.

Toplanan bu kişisel bilgilerden elde edilebilecek istatistik veriler (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), dönemsel kampanya çalışmaları, e-bülten çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında Akka Hotels bünyesinde kullanılmaktadır.

Akka Hotels, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Akka Hotels, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, misafirlere daha özel ve etkin bir rezervasyon deneyimi yaşatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Akka Hotels e-bülten listesinden ayrılmak istiyorsanız, e-bültenin en alt bölümünde bulunan "bu bülteni bir daha almak istemiyorsanız buraya tıklayınız." linkine tıklayabilirsiniz.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla 3D Secure uygulaması ile alınmaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin akkahotels.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ancak buna rağmen güvenlik ile ilgili konularda bir garanti verememektedir.

İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar Akka Hotels sorumluluğunda değildir.

Toplanan bilgiler genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanır.

Üçüncü Parti Sitelere Bağlantılarına (Linklere) Dair

Akka Hotels, web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında bir garanti vermez, bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.

İletişim

Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Akka Hotels

Beldibi 1 mevkii 07985 Kemer - Antalya

T: +90 242 824 99 99Madde 1-) Sözleşmenin Konusu ve Taraflar

İş bu sözleşme (“Sözleşme”), Bahçeçik Mah. Atatürk Cad. Akka HOtels Antedon Beldi 1 Mevkii Kemer-ANTALYA adresinde faaliyet gösteren Ak-Ka İnş. Tur. Tic. A.Ş. ile …………………………………………………………………….. adresinde faaliyet gösteren …........................................................ arasında akdedilmiştir.

(İşbu sözleşmede Ak-Ka İnş. Tur. Tic. A.Ş. ve …………. ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

Taraflar gizli ve özel şirket bilgilerinin ve ticari sırların ifşasını da içeren bir iş ilişkisi kurmuş olduklarından ve iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır.

Madde 2 – ) Gizli Bilginin Tanımı

Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

Madde 3 – ) Gizli Bilginin Diğer Tarafça Korunması

Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;


Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Madde 4 – ) Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler

ifade eder.

Madde 5 – ) Münhasır Hak Sahipliği

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde hak sahibidirler.

Madde 6 – ) Alınması Gereken Önlemler

Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.

Madde 7 – ) Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir.

Madde 8 – ) Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi

Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz.

Madde 9 – ) Devir Ve Süre

İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez.

Madde 10 – ) Uygulanacak Hukuk Ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda ve gizlilik ihlallerinde ANTALYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır.

Madde 11 – ) Kısmi Geçersizlik

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez.

Madde 12 – ) Sözleşme Değişikliği

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

Madde 13 – ) Bildirimler

Bu sözleşme gereğince çekilen tüm bildirimler işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla yapılır.

Madde 14 – )

İşbu sözleşme Taraflar arasında .../.../ 2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere imzalanmıştır.

Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır. …/ …/ 2019

Ak-Ka İnş. Tur. Tic. A.Ş.AKKA HOTELS BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) POLİTİKASI

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması kuruluşumuz hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak ve fırsata dönüştürmek, bilgi güvenliği yönetimi performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.
Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

Privacy Policy

Privacy Policy

When you visit this website and benefit from the services we offer on this site, the terms and conditions of use of the information we receive about you and the services you request are subject to the terms set forth in this "Privacy Policy".By visiting this website and requesting to benefit from our services through this site, you agree to the terms of this "Privacy Policy".

Utilization and Protection of Information

Akka Hotels requests some of your personal information (name, surname, age, e-mail, telephone etc.) in order to provide its customers a better service. Statistical data that may be obtained from such personal information (browser type, geographical location, age, sex etc.) is used within Akka Hotels in the process of periodical campaigns, e-bulletin works, developing special promotional activities related to customer profiles and customer "classification" in terms of non-delivery of unwanted e-mails.

Akka Hotels does not share the information obtained through the membership forms, with third parties, use or sell it for trading and non-operating purposes without the knowledge of or authorization by the member.

Akka Hotels analyzes and interprets the visitor movements and preferences that it monitors during the usage of the website excluding the personal information requested in e-mail addresses and membership forms. Such statistical data which does not consist of personal information is used in order to offer guests a more effective and special booking experience.

Click on the link "click here if you do not wish to receive this bulletin" at the bottom of this e-bulletin to unsubscribe from Akka Hotels e-bulletin list.

Customer information may only be disclosed to the authorities if such information is requested by official authorities and if it is necessary to make an explanation to the authorities in accordance with the provisions of the applicable statutory legislation.

Information entered by the customer into the system can only be accessed by the customer and this information can only be changed by the customer. It is not possible for someone else to access and change this information.

Credit card details required in the payment page are processed through 3D Secure application to ensure confidentiality of our customers shopping on the website. All payment transactions take place between the bank and your computer via the akkahotels.com interface. However, any guarantee cannot be given in subjects related to security.

Due to the nature of the internet, information may circulate and be accessed by unauthorized third parties despite all reasonable security measures. It is not the responsibility of Akka Hotels for any damage resulting from such use.

Collected information are stored in a secure environment which may not be accessed by unauthorized individuals.

Regarding Third Party Links

Akka Hotels does not accept any liability regarding the confidentiality principles of other third-party websites that can be accessed through the links on its website; therefore, we recommend you review the confidentiality approach of such websites you link to prior to submitting any information.

Contact

You may contact us by using the following contact information for your questions regarding the privacy policy.

Akka Hotels

Beldibi 1 mevkii 07985 Kemer - Antalya

T: +90 242 824 99 99

Datenschutzrichtlinie

Datenschutzrichtlinie

Die Nutzung und der Schutz der Informationen, die wir über Sie und die von Ihnen während Ihres Besuchs und Ihrer Nutzung dieser Webseite angeforderten Dienste erhalten, unterliegen den Bestimmungen dieser "Datenschutzrichtlinie". Durch den Besuch dieser Webseite und die Anforderung der Nutzung der über diese Webseite bereitgestellten Dienste stimmen Sie den Bestimmungen dieser "Datenschutzrichtlinie" zu.

Verwendung und Schutz von Informationen

Akka Hotels bitten um einige Ihrer persönlichen Daten (Vorname, Nachname, Alter, E-Mail, Telefon usw.), um den Kunden einen besseren Service bieten zu können.

Statistische Daten, die aus diesen gesammelten personenbezogenen Daten gewonnen werden können, (Browsertyp, geografischer Standort, Alter, Geschlecht usw.), periodische Kampagnenarbeiten, E- Newsletter-Arbeiten, Gestaltung spezieller Werbeaktivitäten für Kundenprofile, Aktivitäten in Bezug auf „Klassifizierung“ der Kunden, um unerwünschte E-Mail zu verhindern, werden von Akka Hotels verwendet.

Akka Hotels gibt die aus den Mitgliedsformularen gesammelten Informationen nicht ohne Wissen des Mitglieds oder dessen irgendeine Anweisung an Dritte weiter und verwendet oder verkauft sie aus keinem anderen Grund für kommerzielle Zwecke.

Akka Hotels analysiert und interpretiert die Besucherbewegungen und -präferenzen, die sie während der Nutzung der Webseite überwachen, zusätzlich zu den persönlichen Informationen, die sie in ihren E-Mail- Adressen und Mitgliedschaftsformularen anfordern. Diese statistischen Daten, die keine personenbezogenen Daten enthalten, werden verwendet, um den Gästen ein besonderes und effektiveres Buchungserlebnis zu bieten.

Wenn Sie die E-Newsletter-Liste von Akka Hotels verlassen möchten, können Sie auf den Link klicken: "Klicken Sie hier, wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten.", der sich im Unterteil dieses E-Newsletters befindet.

Kundeninformationen werden den Behörden nur dann zugänglich gemacht, wenn diese Informationen von den Behörden gemäß dem Verfahren angefordert werden und sie verpflichtet sind, sie bei den Behörden gemäß den Bestimmungen der geltenden zwingenden Rechtsvorschriften einzureichen.

Nur der Kunde kann auf alle vom Kunden eingegebenen Informationen zugreifen, und nur der Kunde kann diese Informationen ändern. Es ist niemand anderem möglich, auf diese Informationen zuzugreifen und sie zu ändern.

Die auf der Zahlungsseite angeforderten Kreditkarteninformationen werden mit der Anwendung 3D Secure erfasst, um die Sicherheit unserer Gäste beim Einkauf auf der Webseite auf höchstem Niveau zu gewährleisten. Auf diese Weise werden alle Zahlungsvorgänge über die Schnittstelle von akkahotels.com zwischen Ihrer Bank und Ihrem Computer ausgeführt. Es kann jedoch keine Sicherheitsprobleme garantieren.

Aufgrund der Beschaffenheit des Internets können Informationen trotz angemessener Sicherheitsmaßnahmen im Internet verbreitet und von unbefugten Personen abgerufen und verwendet werden. Akka Hotels ist nicht verantwortlich für diese Verwendung und für Schäden, die durch diese Verwendung entstehen.

Die gesammelten Informationen werden in einer nicht öffentlichen sicheren Umgebung gespeichert.

In Bezug auf Verbindungen (Links) zu Webseiten Dritter

Akka Hotels übernimmt keine Garantie für die Datenschutzrichtlinie von Webseiten Dritter, auf die Sie über die Links auf der Webseite zugreifen können. Wir empfehlen daher, dass Sie den Datenschutzansatz der von Ihnen besuchten Webseiten überprüfen, bevor Sie persönlich identifizierbare Informationen bereitstellen.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zum Datenschutzvertrag haben, kontaktieren Sie uns bitte über die unten angegebenen Kontaktdaten.

Akka Hotels

Beldibi 1 mevkii 07985 Kemer - Antalya

T: +90 242 824 99 99

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИОНАЛЬНОСТИ

Настоящая "Политика Конфиденциальности" определяет, каким образом сайт собирает, использует и хранит информацию, полученную от пользователей во время посещения, получения или запросе услуг на данном сайте. При посещении данного сайта и запросе наших услуг, Вы принимаете условия данной "Политики Конфиденциальности".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Чтобы предоставить Вам наилучшие услуги, Akka Hotels запрашивает некоторую личную информацию (имя, фамилия, возраст, электронный адрес, телефон и тд.)

Собранная личная информация используется Akka Hotels для некоторых статистических данных (тип посетителя, географическое положение, возраст, пол и тд.), а так же для периодических рекламных работ, электронной рассылки, для создания специальных скидок на основе профиля клиента, работы над "группировкой" клиентов на тех, которые не желают получать электронные сообщения.

Akka Hotels без ведома и приказа владельца персональных данных, не распространяет третьим лицам полученную, во время заполнения анкеты пользователем информацию и не использует ее в торговых целях.

Akka Hotels, анализирует не только электронные адреса и данные анкет пользователя, но и делает анализ приоритетов и действий пользователя на сайте. Статистические данные, не включающие в себя конфиденциальную информацию, используются для того, чтобы предоставить особый и более эффективный способ бронирования.

Если Вы не желаете получать электронную рассылку от Akka Hotels, Вы можете нажать на ссылку внизу сообщения "Нажмите сюда, если Вы больше не хотите получать эту рассылку".

Личные данные клиентов могут распространяться только в случае запроса информации властями в соответствии с правовыми процедурами и положениями обязательного действующего законодательства.

Вся информация, введенная в систему клиентом, может быть доступна только ему самому и изменения в данных может осуществить только он сам. Никто другой не может получить доступ и изменить введенные данные.

Дабы обеспечить наилучшую безопасность информации о кредитной карте наших гостей, запрашиваемой на странице оплаты, используется система 3D Secure. Таким образом, все платежи осуществляются между банком и Вашим компьютером, через интерфейс akkahotels.com. Однако, и это не может дать гарантии в вопросах безопасности.

В силу особенностей Интернета, несмотря на адекватные меры безопасности, информация может распространяться в Интернете и посторонним лицам. Akka hotels не несет за это ответственности.

Собранная информация хранится в непубличном безопасном месте.

ОТНОСИТЕЛЬНО ССЫЛОК НА СТОРОННИЕ САЙТЫ

Akka Hotels не дает гарантии конфиденциальности сторонних сайтов, доступ к которым Вы можете получить по ссылкам с нашего веб-сайтйта. Поэтому, прежде чем предоставлять личную информацию, мы рекомендуем Вам оценить подходы к конфиденциальности сайтов, на которые Вы заходите.

КОНТАКТЫ

Если у Вас есть какие-либо вопросы о политике конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя контактную информацию ниже.

Akka Hotels

Beldibi 1 mevkii 07985 Kemer - Antalya

Tелефон: +90 242 824 999 9B